O nama

Naš moto je profesionalizam, kvalitet i efikasnost u svim segmentima našeg poslovanja.

Ko smo mi?

P

reduzeće Electra d.o.o. je osnovano 2004. godine u Sarajevu. Zahvaljujući našim djelatnicima sa višegodišnjim iskustvom u mogućnosti smo ponuduti usluge iz oblasti elektroenergetike, automatizacije kao i sistema slabe struje.

S obzirom na rastući trend izgradnje poslovnih objekata, hotela, industrijskih objekata kao i modernizacije postojećih, naše preduzeće stoji na raspolaganju da obezbjedi visokokvalitetne usluge svim zainteresiranim Investitorima i partnerima.

Naša djelatnost obuhvata:

  • Projektovanje
  • Izvođenje
  • Nadzor

Do sada smo uspješno poslovali na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, Austrije, Grčke, Hrvatske, Crne Gore, Nigerije, Somalije, i Kraljevine Maroko.

Instalacije jake struje

Razvodni ormari

Vršimo projektovanje i izradu elektro ormara za industriske objekte, poslovne prostore, stambene objekte, javne objekte i objekte specijalne namjene. Dimenzije ormara su standardizirane, ali u ovisnosti o uvjetima na mjestu ugradnje mogu biti i različite. Stepen mehaničke zaštite ovisno o uvjetima i mjestu ugradnje je IP20 do IP65.

Rasvjeta

Odabir rasvjete objekta, odluka je na koju utječu različiti faktori. Electra d.o.o. vrši uslugu projektovanja, proračuna i ugradnje rasvjete za industriske objekte, poslovne prostore, stambene objekte, javne rasvjete i objekte specijalne namjene.

Trafo stanice

Vršimo uslugu projektovanja, reparacije i puštanja u rad SN i NN postrojenja, trafostanica 10(20) / 0,4 kV i 35 / 10(20) kV.

Rezervna napajanja

Agregati su namijenjeni kao rezervni izvor napajanja za velike potrošače, odnosno za one potrošače čija djelatnost ne trpi nestanke električne energije. Mi vršimo uslugu projektovanja i dodavanja agregata u već postojeću instalaciju.

Instalacije uzemljenja

Ispravno i propisno izvedeno uzemljenje od bitne je važnosti za ispravno djelovanje gromobrana, i tom dijelu instalacije treba posvetiti posebnu pažnju. Instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje instalacije uzemljenja.

Kompenzacija reaktivne energije

Jedan od prvih koraka kod starih objekata i postrojenja, a neizbežna stvar kod novih je kompenzacija električne energije. Ugradnjom kondenzatorskih baterija i rješenja sa filtracijom harmonika ne postiže se samo ekonomski efekat umanjenja računa za utrošenu reaktivnu energiju, već se postižu i mnogi drugi efekti: Povećanje raspoložive snage, smanjenje gubitaka u prenosnim vodovima, smanjenje Džulovih gubitaka, smanjenje pada napona. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje.

Instalacije slabe struje

Video nadzor

Video nadzor podrazumjeva sisitem izgrađen na način da omogućava u najširem smislu vizualni kontakt jednoga mjesta sa nekim drugim mjestom. Osim klasičnih video nadzora postoje i IP sistem gdje je svaka kamera svojevrstan web server te je u stanju svoju sliku slati direktno na internet. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje kompletnih sistema.

Protivprovalni sistemi

Protuprovalni sistem je sistem elektroničke tehničke zaštite namijenjen za pravovremeno otkrivanje i evindentiranje, signaliziranje, te dojavljivanje vlasniku objekta i drugim osobama zaduženim za sigurnost, o nastupu provalničkih aktivnosti na objektu štićenja. Pogodni su za štićenje gotovo svih objekata i prostora, a masivno se koriste za zaštitu stanova, kuća, poslovnih prostora, skladišta i drugih. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje kompletnih sistema.

Kontrola pristupa

Svrha kontrole pristupa je zaštititi od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte. Sistemom se mogu otkloniti mnogi sigurnosni nedostaci te smanjiti gubici jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska, usmjeravanje posjetitelja, kontrolu kretanja posjetitelja i zaposlenika, vremensko ograničavanje kretanja, upravljanje ovlastima pristupa sa središnjim administriranjem, nadzor i otkrivanje zlouporabe ovlasti te zaštitu prostora od posebne važnosti. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje kompletnih sisitema.

Računarske mreže

Računarska mreža je jedna od najbitnijih komponenti i preduslova svakog informacionog sistema. Informacioni sistem poslovnog sistema se najjednostavnije može opisati kao jedna ili više baza podataka kojima zaposleni pristupaju preko svojih aplikacija (softvera). Kako su zaposleni fizički udaljeni od pomenutih baza podataka da bi pristupili podacima neophodno je da postoji računarska mreža koja ih povezuje. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje.

Antenski sistemi

Prijemni signal može biti satelitski i zemaljski, čijom obradom i distribucijom obezbeđujemo zajednički antenski sistem u cijelom objektu. MI vršimo uslugu projektovanja i ugradnje.

Sistemi čekanja

Elektronski sistem za uspostavljanje reda u čekaonicama se koristi u ustanovama koje pružaju različite usluge klijentima. Osnovna namjena je uspostavljanje reda kod stranaka koje čekaju na neku od usluga. Mi vršimo uslugu projektovanja i ugradnje kompletnog sistema.

Automatizacija

PLC

PLC-ovi predstavljaju jedan efikasan i moćan sistem koji može da prati i upravlja radom i do nekoliko hiljada ulaza i izlaza. Electra d.o.o. u svojim dosadašnjim projektima je radila sa PLC-ovima od proizvođaća Siemens, Schneider Electric i ABB.

SCADA

SCADA (еng. Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja računalni sistem za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sistemima. Svaki proces u industriji koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primenu SCADA sistema. Electra d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo kreiranja SCADA sistema na objektima kao što su Elektroprivreda , BH Telecom, SCC, Al Jazeera i dr.

DDC kontroleri

DDC kontroleri se koriste u cilju lakše i efikasnije kontrole tehnoloških procesa, regulacijskih krugova i kontrolnih aktivnosti da bi se svi procesi termodinamike zgrade odvijali automatski. Electra d.o.o. vrši projektovanje i ugradnju kompletnih sisitema.

Telemetrija

Telemetrija je tehnologija, koja omogućava daljinsko mjerenje i davanje informacija sistemskom dizajneru ili operatoru. Electra d.o.o. je uspješno implementirala sisteme telemetrije na mnogim industrijskim objektima u Bosni i Hercegovini, te su neki od njih Vodovodi Sarajevo, Mostar, Zenica, Jajce, termoelektrana Kakanj i drugi industrijski objekti.

HVAC kontroleri

HVAC (eng. Heating, Ventilation and Air Conditioning) podrazumijeva sve podsisteme koji ostvaruju funkcionalnost grijanja, hlađenja i ventiliranja prostora. Ovdje se misli na mašinske instalacije, kontrolere, te uređaje u polju (klapne, senzori i sl.). Electra d.o.o. vrši programiranje pomenutih kontrolera, montažu opreme u polju, puštanje u rad, kao i druge radove vezane za ove sisteme.

Softver

Electra d.o.o. svoje projekte radi isključivo na licenciranim softverima kao što su Tia Portal, Simatic, WinCC, SoMachine, Twidosoft