Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije

Projekat:
Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije, B&H
Lokacija:
Sarajevo
Godina:
2014
Tip dizajna:
Glavni projekat električnih instalacija
visokog napona (trafostanica, razvodni ormari, elektroinstalacije, rasvjeta, uzemljenje)
niskog napona (komunikacijska mreža, videonadzor, kontrola pristupa, vatrodojavni sistem, sistem za gašenje plinom NOVEC, KNX sistem)
automatizacije (HVAC instalacije)