Ambasada Republike Turske

Projekat:
Ambasada Republike Turske, B&H
Lokacija:
Sarajevo
Godina:
2006
Tip dizajna:
Glavni projekat električnih instalacija
visokog napona (razvodni ormari, elektroinstalacije, rasvjeta, uzemljenje)
niskog napona (komunikacijska mreža, videonadzor, kontrola pristupa, protiv provala, vatrodojavni sistem)