Administrative Building “JP Elektroprivreda BiH”

Projekat:
Administrative Building “JP Elektroprivreda BiH”
Lokacija:
Sarajevo
Godina:
2014
Kratki opis projekta:
Isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za upravljanje i nadzor (PLC / SCADA) za:
– napajanje objekta,
– HVAC,
– kotlovinicu i
– rasvjetu objekta.